English Pronunciation Lesson 89: QUARTERLY

Phát âm từ QUARTERLYthế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   How to pronounce "live" or "leave"

Leave a Reply