English Pronunciation Lesson 86: THOROUGHLY

Phát âm từ THOROUGHLY thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   Pronunciation of English Vowel Sounds 3 - Back Vowels - Part 2

Leave a Reply