English Pronunciation Lesson 84: YEARN

Phát âm từ YEARN thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   Lesson 13c - True T and Flap T - English Pronunciation

Leave a Reply