English Pronunciation Lesson 82: GALVANIZE

Phát âm từ GALVANIZE thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   English pronunciation lesson 140: DE FACTO

Leave a Reply