English Pronunciation Lesson 7- FACETIOUS

rong bài học này các bạn sẽ được học cách phát âm từ : “EERIE ”
Các bạn hãy xem nhé:

Xem thêm:   English Pronunciation Lesson 37 – JEOPARDIZE

Leave a Reply