English Pronunciation Lesson 65: AMICABLE

Phát âm từ AMICABLE thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   English Pronunciation Lesson 83: CADENCE

Leave a Reply