English Pronunciation Lesson 60: BESTOW

Phát âm từ BESTOW thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   English Pronunciation Lesson 73: GREGARIOUS

Leave a Reply