English Pronunciation Lesson 58: PRELIMINARY

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm từ PRELIMINARY
Các bạn cùng học nhé!

Xem thêm:   Work & Walk - Can you tell the difference?

Leave a Reply