English Pronunciation Lesson 57: AESTHETIC

Phát âm từ AESTHETIC thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   e - Alphabet letters and sounds - phonics

Leave a Reply