English Pronunciation Lesson 54: VEHEMENT

Phát âm từ VEHEMENT thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   English Pronunciation Lesson 70: BUZZ

Leave a Reply