English Pronunciation Lesson 52: NEGLIGENT

Phát âm từ NEGLIGENT thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   English Pronunciation Lesson 61: PROCRASTINATE

Leave a Reply