English Pronunciation Lesson 50: LUMINARY

Phát âm từ LUMINARY thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   English pronunciation lesson 150: AUTHENTICATE

Leave a Reply