English Pronunciation Lesson 5 – EERIE

rong bài học này các bạn sẽ được học cách phát âm từ : “EERIE ”
Các bạn hãy xem nhé:

Xem thêm:   Lesson 11a - CAN/ CAN'T - English Pronunciation

Leave a Reply