English Pronunciation Lesson 48: EXTRAORDINARY

Phát âm từ EXTRAORDINARY thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   How to Pronounce: BATTLE and BOTTLE

Leave a Reply