English Pronunciation Lesson 47: POSTERITY

Phát âm từ POSTERITY thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   English pronunciation lesson 153: BRING OUT

Leave a Reply