English Pronunciation Lesson 4 – WITHDRAWAL

Trong bài học này các bạn sẽ được học cách phát âm từ : “WITHDRAWAL ”
WITHDRAWAL : THU HỒI
Các bạn hãy xem nhé:

Xem thêm:   The Phonetics Symbols Course - Lesson 12

Leave a Reply