English Pronunciation Lesson 3 – NEGLIGENT

Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ được học cách phát âm từ : “NEGLIGENT”
Các bạn cùng xem nhé:

Xem thêm:   English Pronunciation Lesson 77: CAPRICIOUS

Leave a Reply