English Pronunciation Lesson 29: FATHOMABLE

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm từ: FATHOMABLE
Nào chúng ta cùng học nhé!

Xem thêm:   English Pronunciation Lesson 49: GUFFAW

Leave a Reply