English Pronunciation Lesson 21 – FACADE

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm từ “FACADE”
Các bạn cùng xem nhé!

Xem thêm:   English Pronunciation Lesson 20 - GREGARIOUS

Leave a Reply