English Pronunciation Lesson 20 – GREGARIOUS

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm từ “GREGARIOUS”
Các bạn cùng xem nhé:

Xem thêm:   th - Phonics - thick, thin, thirsty / this, then, with

Leave a Reply