English pronunciation lesson 192: VISCERAL

Phát âm từ VISCERAL thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   How to pronounce "Wood" or "would"

Leave a Reply