English pronunciation lesson 190: IMPROMPTU

Phát âm từ IMPROMPTU thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   American Accent Training - Part 01 - Accent reduction

Leave a Reply