English Pronunciation Lesson 19 – STEADFAST

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm từ “STEADFAST ”
Các bạn cùng xem nhé:

Xem thêm:   DAILY PRONUNCIATION 7

Leave a Reply