English pronunciation lesson 189: ENTREPRENEUR

Phát âm từ ENTREPRENEUR thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   English pronunciation Phonetic vowel sounds

Leave a Reply