English pronunciation lesson 182: ZILLION

Phát âm từ ZILLION thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   nglish pronunciation lesson 162: DEFOREST

Leave a Reply