English Pronunciation Lesson 18 – OUTRAGEOUS

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm từ
“OUTRAGEOUS”
Các bạn cùng xem nhé:

Xem thêm:   English pronunciation lesson 199: USHER

Leave a Reply