English pronunciation lesson 176: CHICANERY

Phát âm từ CHICANERY thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   English Pronunciation Lesson 40: ZEITGEIST

Leave a Reply