English pronunciation lesson 168: GALVANIZE

Phát âm từ GALVANIZE thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   Lesson 12 - Omission of /t/ - English Pronunciation

Leave a Reply