English pronunciation lesson 164: FRAUDULENT

Phát âm từ FRAUDULENT thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   English pronunciation lesson 114: HIATUS

Leave a Reply