English Pronunciation Lesson 16 – CALL OFF

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm từ “CALL OFF ”
Các bạn cùng xem nhé:

Xem thêm:   Lesson 1b - TH - English Pronunciation

Leave a Reply