English pronunciation lesson 159: DWINDLE

Phát âm từ DWINDLE thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   English Pronunciation Lesson 34 – KNEAD

Leave a Reply