English pronunciation lesson 155: GROTESQUE

Phát âm từ GROTESQUE thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé

Xem thêm:   How to pronounce Coffee and Copy

Leave a Reply