English Pronunciation Lesson 15 – COMMUNICATE

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm từ “COMMUNICATE ”
Các bạn cùng xem nhé:

Xem thêm:   The Phonetics Symbols Course - Lesson 6

Leave a Reply