English pronunciation lesson 140: DE FACTO

Phát âm từ DE FACTO thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   English pronunciation lesson 184: OBESITY

Leave a Reply