English Pronunciation Lesson 14 – PENURY

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm từ “PENURY ”
Các bạn cùng xem nhé:

Xem thêm:   How to pronounce Heel or Hill; Beach or Bitch

Leave a Reply