English pronunciation lesson 137: FIGMENT

Phát âm từ FIGMENT thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   English pronunciation lesson 149: PROPENSITY

Leave a Reply