English pronunciation lesson 132: STEADFAST

Phát âm từ STEADFAST thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   ld - Consonant Blends - wild, cold, older

Leave a Reply