English pronunciation lesson 130: GALA

Phát âm từ GALA thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   tch - Phonics - catch, match, patch

Leave a Reply