English Pronunciation Lesson 13 – STATISTICS

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm từ “STATISTICS ”
Các bạn cùng xem nhé:

Xem thêm:   English pronunciation lesson 126: CESSION

Leave a Reply