English pronunciation lesson 126: CESSION

Phát âm từ CESSION thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   English Pronunciation Lesson 76: GALVANIZE

Leave a Reply