English Pronunciation Lesson 12 – QUARTERLY

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm từ “QUARTERLY ”
Các bạn cùng xem nhé:

Xem thêm:   English Pronunciation Lesson 56: VORACIOUS

Leave a Reply