English pronunciation lesson 117: MEDIOCRE

Phát âm từ MEDIOCRE thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   Pronunciation of English Vowel Sounds 5 - Diphthongs

Leave a Reply