English pronunciation lesson 115: HYPOCRITE

Phát âm từ HYPOCRITE thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   ng - Phonics - sing, bang, wrong

Leave a Reply