English pronunciation lesson 114: HIATUS

Phát âm từ HIATUS thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   ft - Consonant Blends - soft, lift, after

Leave a Reply