English pronunciation lesson 113: DWINDLE

Phát âm từ DWINDLE thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   English pronunciation lesson 189: ENTREPRENEUR

Leave a Reply