English Pronunciation Lesson 11 – RURAL

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm từ “RURAL ”
Các bạn cùng xem nhé:

Xem thêm:   How to pronounce Coffee and Copy

Leave a Reply