English Pronunciation Lesson 102: INAUGURATE

Phát âm từ INAUGURATE thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   English pronunciation lesson 113: DWINDLE

Leave a Reply