English Pronunciation Lesson 100: COMMUNICATE

Phát âm từ COMMUNICATE thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Xem thêm:   English pronunciation lesson 175: COLLABORATIVE

Leave a Reply