English Pronunciation Lesson 10 – VETO

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm từ “VETO ”
Các bạn cùng xem nhé:

Xem thêm:   English Pronunciation Lesson 79: INEVITABLE

Leave a Reply