English Pronunciation Lesson 1 – KNEAD

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm từ “KNEAD ”
Các bạn cùng xem nhé:

Xem thêm:   English pronunciation lesson 172: INTREPID

Leave a Reply